قرقاولی در یکی از شهر‌های مرزی انگلستان با اسکاتلند هر روز وظیفه سگ گله را انجام داده و ۲۷۰ راس گوسفند را برای رفتن به چراگاه و آغل راهنمایی می‌کند.
كريس‌پوردهام چوپان ۳۳ساله در شهر كامبريا مي‌گويد: اين قرقاول پس از مشاهده كار سگ گله از كار آن خوشش آمده و هر روز وظيفه سگ گله را به خوبي انجام مي‌دهد. گفتني است قرقاول ياد‌ شده بيش از يك سال است كه به اين كار مشغول است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید